Cunet uitgraven

Aanleg en onderhoud wegenbouw

Bent u op zoek naar een ZZP’er voor aanleg en onderhoud in de wegenbouw? Van inmeten en uitzetten tot uitgraven en uitvoeren: J.C.L. Grondverzet is gespecialiseerd in het hele proces: van cunet uitgraven tot asfalteren en rotondes aanleggen. Daarnaast kunt u mij inhuren voor het aanleggen van rioleringen of bestratingen met Stelconplaten.

Cunet uitgraven

Een cunet is een uitgegraven gedeelte in een niet draagkrachtige (samendrukbare) grondlaag, zoals veen. Door een aardebaan aan te leggen in de uitgraving wordt het cunet uiteindelijk een dragend lichaam voor wegen, opstelterreinen, nutsleidingen of kabels. Het cunet wordt meestal gevuld met zand, dat nauwelijks last heeft van zetting waardoor het een zeer stabiele ondergrond vormt voor de verdere aanleg van het grondwerk.

Aangezien het cunet de basis vormt voor de te asfalteren weg, is het van belang dat deze op de juiste manier wordt ingemeten en uitgezet.

J.C.L. Grondverzet is gespecialiseerd in het uitzetten en uitgraven van een cunet en de verdere afwerking van het aanleggen van wegen.

Aanbrengen menggranulaat (Repac)

Menggranulaat, ook wel bekend als Repac, is een mengsel van betonpuin en bakstenen. Repac wordt gebruikt voor bouwwegen, verharding van tijdelijke wegen of als fundering onder asfaltwegen. De kleur kan afhankelijk van de verhoudingen verschillen van bruin/rood tot grijs.  

Verdichten menggranulaat

Om spoorvorming te verminderen en een constructief stevige ondergrond te vormen moet het menggranulaat in lagen aangebracht en verdicht worden. Vervolgens kan de weg geasfalteerd worden.

Wegen asfalteren

Na het uitgraven van het cunet en het verdichten van het menggranulaat kan het asfalt op de weg aangebracht worden. Hiervoor worden verschillende grote machines gebruikt. Met de asfalteermachine wordt het asfalt aangebracht op de Repac. Hierna wordt het asfalt van de weg gladgestreken met een wals.

Zoekt u een ZZP’er die u kunt inhuren voor de meeste uiteenlopende klussen in de wegenbouw? Neem dan snel contact op.