Rioolploeg

Het aanleggen van een riolering kan een lastige klus zijn. Daarom kunt u het beste een professionele rioolploeg inhuren. De riolering moet uitgegraven worden, vaak onder bestaand wegdek of voordat een weg wordt aangelegd. Daarbij moet de riolering duurzaam geplaatst worden en zo lang mogelijk meegaan. Onder andere het vermijden van boomwortels en kabels is hierbij van belang. Daarom huren opdrachtgevers vaak een specialist in om hun riool aan te laten leggen.

Rioolploeg voor onderhoud riool

Een rioolleiding zal niet altijd 100% waterdicht blijven. Buizen kunnen gaan scheuren door zetting in de grond. De gebruikte materialen, zoals beton en staal, kunnen worden aangetast door de gassen in het riool. Daarom is het van belang dat er op tijd wordt ingegrepen als de werking van het rioolstelsel in gevaar komt. Dit wordt voorkomen door regelmatig onderhoud aan het riool. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van speciale reinigingstechnieken waardoor rioleringen niet verstopt raken.

Neem contact op voor meer informatie:

Typen riolering

J.C.L. Grondverzet heeft ervaring met alle typen riolen, zoals het hoofdriool, hemelwaterriool (HWA) en het vuilwaterriool.

Heeft u een vrijverval riolering die aangelegd moet worden? J.C.L Grondverzet heeft ruime ervaring in het aanleggen van gemengde, opgeboeide of gescheiden rioolstelsels.

In het geval dat natuurlijk verval niet mogelijk of om een andere reden ongewenst is, kiest u voor een mechanische riolering. Mechanische rioleringen kunnen overal toegepast worden maar worden het vaakst gezien in het buitengebied.

Hoofdriool aanleggen

Het hoofdriool, ook wel bekend als het moerriool of moederriool, is erg belangrijk omdat deze zorgt voor de afvoer van het overtollige water in met name dichtbebouwde gebieden zoals steden en dorpen.

Het hoofdriool wordt aangelegd met PVC- of betonnen buizen. Betonnen buizen kunnen meer dan een ton wegen. Daarom wordt er bij de aanleg van het hoofdriool en andere soorten riolen gebruik gemaakt van zware machines voor de uitgravingen en aanleg van de riolen.

Ook voor de plaatsing van zware rioolputten en putdeksels worden speciale machines en technieken gebruikt om de aanleg succesvol af te ronden.

Hemelwaterriool (HWA) aanleggen

Het hemelwaterriool, ook wel het HWA genoemd, wordt aangelegd voor de afvoer van alle soorten hemelwater, zoals regen, sneeuw en hagel. De gemeente draagt een zorgplicht voor het afvoeren van het hemelwater en schakelt hiervoor altijd een gespecialiseerde partij in.

Vuilwaterriool aanleggen

Het vuilwaterriool fungeert als de afvoer van al het afvalwater dat vrij komt binnen percelen van een gemeente. Het afvalwater wordt via een openbare riolering afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Neem voor het inschakelen van een specialist op het gebied van riolering aanleggen contact op met J.C.L. Grondverzet.

U kunt bij J.C.L. Grondverzet terecht voor de aanleg van alle soorten rioleringen.